نمی توانم منتظر شروع دبیرستان باشم: تغذیه


من برای فارغ التحصیلی در رشته تغذیه بالینی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم. مشکل اینجاست که من نمی خواهم بروم. آیا این تصویر مشکلی دارد. مدرسه از دوشنبه شروع می شود و در ماه دسامبر به پایان می رسد. شرکتی که با آن کار می کنم موافقت کرده است که حدود 80 درصد شهریه را پرداخت کند. من دیگر نمی خواهم به مدرسه بروم. همه شما در مورد آن چه می گویید ؟؟ من قبلاً برای تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد در بهداشت عمومی اعتبار دارم و مطمئن نیستم که چند مدرسه را ترک خواهم کرد تا به دانشگاه بازگردم.

دیدگاهتان را بنویسید