نهادهای مذهبی باید همه ابعاد عفاف را برای جامعه تبیین کنند – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان



محدث پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش هیئت در ارتقای سطح عفاف در جامعه گفت: عفاف ریشه در قومیت دارد. لطفا من را ببخشید گرفته شده، یعنی تربیت خود برای جلوگیری از غلبه شهوت، و این امر دارای جهات متعددی از جمله حرمت عقل، حرمت اعضا، جواهر و حرمت قلب است و این عوامل به هم وابسته اند. در انسان قداست عقل و سپس حرمت اعضاء و جواهر و سپس حرمت روح می آید.

یکی از کارکنان انجمن عفاف و حجاب جبهه فرهنگی قزوین گفت: صفای دل وقتی آشکار می شود که انسان به دنیا بیاید. فروتنی می توان گفت عفاف امری درونی و مربوط به روح انسان است زیرا فردی است به این معنا که اگر انسان حیا باشد طهارت قلب نیز هست که در حیا و حجاب به چشم می خورد اما باید توجه داشت که هر محجبه فردی است.

وی ادامه داد: عفاف شامل پنج مرحله است که مرحله اول حجاب و مرحله بعدی عفاف نگاه، راه رفتن، حرف زدن و عدم چهره قبل از نامحرم است.

این مسئول بیان کرد: افراد حاضر در هیئت های مذهبی معمولاً متواضع هستند، اما نمایندگان مذهبی باید به همه ابعاد حیا در جامعه بپردازند و تبیین کنند.

وی در ادامه گفت: اگر مردم را به شاخه های مختلف عفاف بشناسیم، نتیجه فعالیت ما آرامش در زندگی مردم و برخی مشکلات اجتماعی خواهد بود.

پارسا می‌گوید: اولین قدم ما برای زندگی عفیفانه در مجالس خانه، بحث درباره ویژگی‌های زنان از جهات مختلف است و در این راستا باید با اقدامات روانی در امر عفاف تلاش کرد. پانل ها که باید بهترین پتانسیل آموزشی را بپردازد.