نگاه کنید به وثیقه عجیب برای King Money Accused
مسعود ستایشی در نشست خبری گفت: ۸ متهم اصلی به دلیل ایجاد اخلال در نظام مالی از طریق کد ارز نامشخص که منجر به کلاهبرداری شبکه ای شده است، کیفرخواست صادر شده اند. دو متهم اصلی یکی ۱۷۰۰ میلیاردی و دیگری ۷۰۰ میلیاردی بازداشت شده اند.