هزاران نفر خواستار تخریب سد سیوند هستند


هزاران نفر خواستار تخریب سد سیوند هستند

خبر دادن گلو این روزها کمپینی برای مطالبه تخریب سد سیوند به راه افتاده است.

متن این کمپین خطاب به سازمان آب منطقه ای فارس:

در ماه‌های ابتدایی سال ۸۴، تهدید سد سیوند با چند هشدار در شبکه‌های اجتماعی، عمدتاً از سوی محیط‌بانان، میراث فرهنگی و سازمان‌های مردم نهاد و اولین زمزمه‌های هشدار و اعتراض به گوش مردم رسید. ساخت این سد در آن زمان آغاز شد.

دریاچه های بختگان و طشک تا اواسط دهه ۱۹۸۰ مملو از آب بودند و پس از افتتاح سد سیوند در سال ۱۳۶۵ به سرعت خشک شدند. دریاچه های طبیعی نه تنها خشک شدند، بلکه چون در مکان نامناسبی ساخته شده بودند، سدها آب را ذخیره نکردند و به جای دریاچه در پشت آن کویر ایجاد کردند.

به دلیل خطای فنی در انتخاب محل سد، آبی که به دریاچه پشت سد می رسد یا تبخیر می شود یا روی زمین می نشیند. سد سیوند به عجیب‌ترین سد ایران تبدیل شده است و کویری عظیم با چاله‌های آبی کوچک در پشت آن ایجاد کرده است.

سال ها از ساخت این سد می گذرد و به دلیل مشکلات فنی، هدف اصلی سد محقق نشده است، اما ماهیت پایین دست رودخانه کر به طور کامل خشک شده، دریاچه طشک و بختگان و مناطق کشاورزی حوضه آبریز

اصل ۵۰ قانون اساسی می گوید حفاظت و حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و نه تنها سازمان های حفاظت محیط زیست، بلکه همه دستگاه های مجاز نظام، شهروندان عادی و یا سازمان های مردم نهاد باید از محیط زیست حمایت کنند.

برای امضای کمپین به این لینک مراجعه کنید.

برای مشاهده و حمایت از کمپین های دیگر روی این لینک کلیک کنید.

انتهای پیام

نگرانی ایرانی ها چیست؟
اینجا را ببین