هشدار درباره شیوع تب کریمه در عید سعید قربان: گوشت تازه قصابی فقط پس از ۲۴ ساعت در یخچال مصرف شود.
لاشه های تازه ذبح شده علاوه بر استفاده از دستکش در هنگام ذبح دام و برش گوشت تازه در دمای معمولی به مدت ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری می شود و سپس خورده می شود، بنابراین در موارد بیماری مزمن کلیه حیوانات استفاده می شود. ویروس ها که PH را کاهش می دهند.با اسیدی کردن گوشت و لاشه حیوانات پاتوژن ها را از بین می برند.