همچنان به تامین تجهیزات نظامی سنگین اوکراین ادامه می دهیم – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش مهر، رویترز گزارش می دهد. «اینز استولتنبرگاعضای ناتو متعهد هستند که تجهیزات نظامی مورد نیاز اوکراین از جمله تسلیحات سنگین و سیستم های دوربرد را فراهم کنند.

استولتنبرگ وی ابراز امیدواری کرد که در جریان نشست مادرید، اعضای ناتو در مورد بسته جامع تسلیحاتی که به اوکراین ارائه می شود، به توافق برسند که به اوکراین کمک می کند فراتر از تسلیحات ساخت شوروی به تجهیزات مدرن ناتو حرکت کند و توانایی خود را برای همکاری با ناتو بهبود بخشد.

استولتنبرگ وی گفت: اکنون که دامنه و طرح وضعیت خود را در درازمدت حل کرده ایم و ثابت کرده ایم که می توانیم به هر قیمتی از قلمرو متحدین محافظت کنیم، این امر مشارکت و آمادگی ما را افزایش می دهد.

به شرح زیر استولتنبرگ او گفت که گروه تماس به رهبری ایالات متحده در مورد اوکراین نیز در ناتو برای بحث در مورد نیاز فوری اوکراین به تجهیزات نظامی تشکیل خواهد شد.

نشست گروه تماس دفاعی اوکراین امروز برگزار می شود و نمایندگان ۵۰ کشور که در حال حاضر همگی به اوکراین کمک می کنند، حضور خواهند داشت. مقامات کمک های امنیتی فوری و بلندمدت در اوکراین را در نظر خواهند گرفت.

به گفته ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، این نشست بر روی تامین تسلیحات سنگین به اوکراین متمرکز خواهد بود.