هنرمند هندی را ببینید که با پشت به بوم نقاشی می کند
شکی نیست که هند استعدادهای زیادی دارد و هرازگاهی مردم بسیاری را با مهارت های شگفت انگیز و عجیب خود شگفت زده می کنند. در حالی که بسیاری با دو دست او را تماشا می کردند، یک هندی منحصر به فرد یک قدم جلوتر رفت.