هواپیمایی آتا بیش از حد می فروشد، پس هشدار دهید
در نهایت، اگر سخنگوی CAA موفق به دریافت پول از مسافران نشود، CAA باید به CAA اطلاع دهد و درخواست کند که مدارک در سامانه حقوق مسافر CIA به نشانی www.caa.gov.ir قرار گیرد. اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.