هوای شازند قرمز بود


به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، بر اساس داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوای استان مرکزی، میانگین شاخص های کیفی هوای اراک، شازند و ساوه حکایت از کیفیت هوای ناسالم دارد.

هم اکنون شاخص کیفیت هوای شهر اراک در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۴ مردادماه به عدد ۱۴۷ رسید که نشان دهنده وضعیت ناسالم هوا برای اقشار آسیب پذیر است.

و در حال حاضر شاخص کیفیت هوای شازندنگ در این زمان به عدد ۱۵۸ رسیده است که نشان دهنده شرایط قرمز و ناسالم برای تمامی گروه ها است.

شاخص کیفیت هوای فعلی ساوه نیز ۱۴۴ است که برای اقشار آسیب پذیر ناسالم است.

آلاینده های مسئول ذراتی با اندازه کمتر از ۲.۵ میکرون هستند که باعث آلودگی گرد و غبار منطقه ای و فرامنطقه ای می شوند.

انتهای پیام/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید