واردات خودرو به کجا رسید؟ + قیمت خودرو در ۱۱ اکتبر


نوع ماشین مدل سال قیمت روز قیمت ماه قبل لیفان x70 ۱۴۰۱ ۷۹۵ میلیون تومان ۸۰۵ میلیون تومان آمیکو دوکابین آسانا/ دنده ۱۴۰۰ ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان SWMG01/ اتوماتیک ۱۳۹۹ ۹۹۰ میلیون تومان ۱ میلیارد بزرگ SWMG01/ اتوماتیک ۱۴۰۰ ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان MVMX22/ Pro عالی ۱۴۰۰ ۶۳۵ میلیون تومان ۶۵۵ میلیون تومان برلیانس H32/ دنده ۱.۶۵ ۱۴۰۰ ۳۵۸ میلیون تومان ۳۵۸ میلیون تومان Bestaren B30 / اتوماتیک ۱۳۹۹ ۶۶۵ میلیون تومان ۶۸۰ میلیون تومان BYDS6/ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۹۱۵ میلیون تومان ۹۱۵ میلیون تومان پراید ۱۱۱/SA ۱۳۹۹ ۲۰۵ میلیون تومان ۲۰۴ میلیون تومان پژو ۵۰۸ اتوماتیک ۲۰۱۷ ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون پژو پارس دوگانه سوز ۱۴۰۰ ۴۲۱ میلیون تومان ۴۰۵ میلیون تومان پژو پارس ساده ۱۳۹۹ ۲۹۳ میلیون تومان ۲۸۶ میلیون تومان Tara Ka132/ اتوماتیک ۱۴۰۱ ۵۹۵ میلیون تومان ۵۸۰ میلیون تومان تیبا هاچ بک/EX ۱۴۰۰ ۱۹۷ میلیون تومان ۱۹۹ میلیون تومان جک S3 / اتوماتیک ۱۴۰۱ ۷۴۸ میلیون تومان ۷۵۰ میلیون تومان Cherry Tigo 7/ AI ۱۴۰۰ ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون دنا پلاس/ تجهیزات اولیه ۱۴۰۰ ۴۱۳ میلیون تومان ۴۱۱ میلیون تومان DS6 / اتوماتیک ۲۰۱۸ ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون Auto Dignity Prime ۱۴۰۱ ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون رانا پلاس / دنده ۱۴۰۰ ۳۰۰ میلیون بزرگ ۲۹۱ میلیون تومان