واکنش آب و فاضلاب آذربایجان شرقی به بوی آب
عملکرد بهینه (بازده تصفیه فرآیند لجن فعال هوازی بیش از ۹۰ درصد) و فاصله استاندارد تصفیه خانه از منطقه مسکونی شهری (با توجه به جهت باد غالب و موقعیت جغرافیایی تصفیه خانه) در نظر گرفته شده است. ، انتشار بوی بد و نامطبوع در پالایشگاه نفت شهر مبدأ تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.