واکنش شهاب حسینی نسبت به گرانی ها
شهاب حسینی در پستی که با هشتک «نان» منتشر کرده به انتقاد از گرانی‌ها اخیر پرداخت.