واکنش فدراسیون فوتبال به تخصیص بودجه مشروط به انتخاب سرمربی داخلی؛ ما با تکنسین های مستقل سروکار داریم


محمد جواد پاینده در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره بحث مطرح شده از سوی احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، گفت: تامین بودجه فدراسیون منوط به استخدام مربیان داخلی است. حقیقت و احسان اصولی هرگز مصاحبه نکردند. من این نقل قول را رد می کنم.

او همچنین گفت: «در مورد مسائل مربوط به فدراسیون فوتبال کارکنان فنی تیم ملی کاملا مستقل تصمیم می گیرد. پیش از این بارها تاکید شده بود که هیچ گونه مداخله ای در این زمینه وجود ندارد.

رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: توضیح این مشکل در رابطه با بودجه انجمن، وام، هزینه اردو و حمایت از تیم ملی اشتباه است. طرح چنین مشکلی نه تنها نادرست است بلکه برای تیم ملی و فوتبال مضر است و اطلاعات نادرست جو ایجاد می کند. گرد و خاک او انجام می دهد. در عین حال باعث ایجاد سردرگمی و سوء ظن می شود. امیدواریم باز هم شاهد این رفتارها و اعمال باشیم غیر حرفه ایبیایید باشیم

پایان حرف/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید