واکنش معاون رئیس کل دادگستری به قتل یک جوان سیاهپوست آمریکایی
کاظم غریب آبادی: سیل کشتار پلیس آفریقایی-آمریکایی نشانه ای از فروکش ندارد. یک مرد سیاهپوست به دلیل روشن کردن چراغ قرمز ۶۰ گلوله به داخل فاضلاب رفت. جلوی پاتو نگاه کن؛ در آمریکا می توانید به جای جریمه شصت گلوله بگیرید!