وزارت گردشگری: مخالف فروش پروازهای داخلی به خارجی ها به دلار
در پی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، انتظار می‌رود تمامی دست اندرکاران گردشگری تلاش‌های چشمگیری برای افزایش این روند داشته باشند، زیرا گردشگران خارجی در راستای سیاست‌های ضدایرانی در حال رشد هستند.