وزیر اقتصاد: اسامی بدهکاران اصلی ۱۱ موسسه مالی دولتی گفتن شد
اسامی بدهکاران اصلی ۱۱ موسسه مالی دولتی در امروز گفتن شد. علاوه بر این موسسه مالی قرض الحسنه مهر و بهبود تعاون کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق نداشتند، همه موسسه مالی های دولتی این کار را کردند.