وزیر خارجه اوکراین: قصد روسیه تصرف کی یف در نخستین روزهای تجاوز نظامی به اوکراین بود
کولبا گفت: چنانچه کسی در خانه شما را بکوبد، شما بلافاصله با اسلحه آن فرد را به قتل نمی رسانید، ابتدا تلاش می کنید بفهمید فردی که در را کوبیده چه کسی و چه می خواهد، روس ها تصمیم به شلیک و کشتن گرفتند.