وضعیت بازار سهام در ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ / الگو بازار سرمایه رو به افزایش است


بورس در لحظه همراه خود انبساط ۵۴۷۷ واحدی نسبت {به روز} قبلی حدود منصفانه میلیون و ۴۷۹ هزار واحد {بوده است}. شاخص کل هم وزن نیز همراه خود ۰.۹ سهم افزایش نسبت {به روز} قبلی به قاب ۳۸۷ هزار و ۴۴ واحد رسید. طبق گفتن بورس، در جاری حاضر وضعیت مطلوبی دارد.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بورس، اینستاگرام Comapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کمبریس، نمادهای در لحظه «شپدیس»، «اطلاعات» و «فقیر» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس در لحظه داشتند. خوب ارزش کل پیشنهادات بورس و فرابورس در لحظه به پنج هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان رسید. در کل روز ۱۸۶ توکن صرافی نسبت به دیروز حدود ۳ سهم افزایش قیمت داشتند و ۳۶ توکن نیز بیش از سه سهم تخفیف داشتند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

در لحظه خوب ارزش خالص اصلاح تصرف قانونی به بازار دقیق عقب کشیدن است و ۱۵۱ میلیارد تومان پول دقیق اجتناب کرده اند بورس خارج شده است. بیشترین ورود پول دقیق در لحظه درمورد به توکن «شیبنا» نمایندگی پالایش نفت اصفهان بود کدام ممکن است خوب ارزش آن اجتناب کرده اند حقیقی به حقوقی ۵۵ میلیارد تومان گفتن شد. پس اجتناب کرده اند آن دو تصویر Fertile و Web Melt بیشترین ورود پول دقیق را داشتند.

تذکر متخصصان کسب اطلاعات در مورد وضعیت روزهای بلند مدت بورس

علی العصاری کارشناس و سرزنده بازار سرمایه در ذکر شد و گو همراه خود اقتصاد تحت وب همراه خود ردیابی به استقبال تا حد زیادی صنایع نوزاد و متداولدسترس در بازار در لحظه ذکر شد: همراه خود استقبال معامله گران مواجه شده است. به آموزش داده شده است عصاری، احتمالاً الگو حال پیشنهادات یکپارچه دارد و بورس به همان اندازه بالا هفته شرایط خوبی ممکن است داشته باشد.

به آموزش داده شده است این کارشناس بازار سرمایه، شاخص کل هم اکنون در تعادل است و بازار کف قیمت های جدیدی را تصمیم گیری کرده است. این دلیل است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود الگو تعادل بازار سهام یکپارچه داشته باشد و مصرف کنندگان حضور فعالی در پیشنهادات داشته باشند.

درمورد : سهام

برای ورود سریعتر: