وضعیت بورس همانطور که صحبت می کنیم ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ / انبساط تدریجی شاخص کل


شاخص کل بورس همانطور که صحبت می کنیم انبساط کم توانی داشت. این شاخص در روز جاری نسبت به ۳ دیروز هزار و ۶۰ واحد افزایش پیدا کرد و به محدوده خوب میلیون و ۵۲۲ هزار و ۴۸۴ واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز در مقابل همراه خود چهارشنبه در گذشته ۳ هزار و ۴۸۸ واحد بالا سر خورد و در محدوده ۴۱۵ هزار و ۱۱۵ واحدی قرار گرفت.

برای ورود فوری‌تر به اطلاعات جدید بازار بورس، اینستاگرام کاماپرس را دنبال کنید. اجتناب کرده اند همین جا آنلاین شوید.

به گزارش کاماپرس، همانطور که صحبت می کنیم نمادهای «شپنا»، «حکشتی» و «شبندر» بیشترین تأثیر را روی شاخص کل بورس داشتند. خوب ارزش پیشنهادات کل بازار سهام هم در روز جاری به قاب ۱۱ هزرا و ۷۳۲ میلیارد تومانی رسید. همانطور که صحبت می کنیم خوب ارزش خالص تنظیم تصرف حقوقی به حقیقی بازار عقب کشیدن شد و ۱۲ میلیارد تومان پول حقیقی به این بخش به اینجا رسید. در روز جاری ۲۹۹ تصویر انبساط قیمتی پیدا کردند و ۱۸۱ تصویر هم همراه خود کاهش نرخ مواجه شدند.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

باقی مانده است هم وضعیت بازار سرمایه متعادل نیست

همراه خود وجود اینکه همچنان جریان ورود سرمایه حقیقی به بورس خوش بینانه است، با این حال متخصصان دوباره معتقدند افراد نسبت به بورس بیگانه هستند. به معنای واقعی کلمه هستند پول حقیقی کدام ممکن است به این بازار وارد شده، درمورد به خریداران جدیدی نیست و شبیه به فعالان زودتر بازار هستند کدام ممکن است نقدینگی جدید به این بخش وارد کرده‌اند. آمار مشارکت در تهیه اولین به خوانایی این دشواری را دقیق می‌تدریجی.

مجموع این امتیازات نماد دهنده اینجا است {افرادی که} در سال ۱۳۹۹ پول شخصی را اجتناب کرده اند بازار بورس خارج کردند، همچنان در بازارهای تولید دیگری ورزش دارند و سرمایه آن‌ها حاوی بورس نیست.

اثرگذارترین تصویر بورسی همانطور که صحبت می کنیم

همانطور که صحبت می کنیم تصویر شپنا بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشت. این تصویر متعلق به نمایندگی پالایش نفت اصفهان است کدام ممکن است دسترس در بازار اول، تابلوی بی نظیر، بورس هم تهیه می‌شود. هم اکنون خوب ارزش بازاری این سهام هم به بیش اجتناب کرده اند هزار هزار میلیارد ریال رسیده است.

مرتبط همراه خود : گروه بورس

برای ورود فوری‌تر: