وضعیت خودکفایی در کالاهای اساسی چگونه است؟ / ساختار شکست خورده ۷ سال پیش – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهان


به گزارش خبرنگار مهر در کل سالهای کانون اصلی ویژه فینال رئیس انقلاب آه تو بحث خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی بوده و همواره پیگیر این موضوع بوده اند. وی در سخنانی به رویداد عید نوروز امسال همراه خود تاکید بر این موضوع اظهار داشت: بحث کشاورزی و دامپروری فوق العاده ضروری است و مقامات باید به ایمنی و خودکفایی مناسب در محصولات اساسی غذایی معادل گندم، جو و … انگشت یابد. ذرت و خوراک دام». و دانه های روغنی “”

وی بدست آوردن به این هدف را همراه خود ملاحظه به وسعت پایین و فراوانی دشت های حاصلخیز در ملت قابل دستیابی دانست و اظهار داشت: متاسفانه بخش کشاورزی جوجو بخش‌هایی اجتناب کرده اند ملت کدام ممکن است بیشترین وابستگی به واردات دارند، هستند و این مثال خواستن به تعدیل دارد.» به آگاه مقام معظم مدیریت، شرایط تحریم و درگیری مالی و علاوه بر این شرایط جهانی، درگیری روسیه و اوکراین و افزایش از حداکثر قیمت جهانی چرخ دنده غذایی، ملت چاره ای جز اجرای این پوشش ها ولو در یک واحد فاصله روزی ندارد. اجتناب کرده اند زمان سالهای در بازتاب کارهای فشرده ای {در این} زمینه {انجام شده} است، با این حال محبوبیت و استفاده اجتناب کرده اند قابلیت ها و قابلیت های درونی حیاتی است. جری یکی اجتناب کرده اند فرآیند های نوین کشاورزی و ساخت به این سمت حرکت کرد.

برای ۸ محصول حیاتی، ساختار هایی کدام ممکن است شکست می خورند، منصفانه این سیستم بستگی دارد شخصی بسازید!

فینال باری کدام ممکن است وزارت جهاد کشاورزی این سیستم کامل خودکفایی محصولات اساسی را حاضر کرد حدود ۷ سال پیش بود کدام ممکن است وزارت جهاد کشاورزی در پی تاکید مقام معظم مدیریت بر هشت کالای اساسی برنج، جو و گندم بود. . حبوبات، پنبه، چغندرقند، ذرت و دانه های روغنی، این سیستم خوداتکایی را در سالهای در ابتدا تقریباً دستاوردهای خوبی {در این} زمینه‌ها حاصل شد، با این حال به طور منظم و {به دلیل} پوشش‌های غلط، ساختار‌ها هر دو عقب ماندند هر دو انصافاًً شکست خوردند و اکنون تقریباً در همه زمینه‌ها واردکننده هستیم و در برخی موارد میزان وابستگی فوق العاده بالاست.

وابستگی از حداکثر ملت به دنیای خارج برای اکثر کالاهای اساسی

به من می خواهم طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سرانه بلعیدن آرد گندم در جاری حاضر سالانه ۱۴۶ کیلوگرم است. ملت همراه خود ۸۵ میلیون نفر باند و سرانه بلعیدن جاری به حدود ۱۴.۵ میلیون تن گندم خواستن دارد.

میزان ساخت در سال هایی کدام ممکن است شرایط مساعد است در همین محدوده است با این حال در شرایط خشکسالی حال میزان ساخت مرز به ۹.۵ میلیون تن می رسد و کمیت خواستن به واردات همراه خود احتساب ذخایر استراتژیک حدود ۶ به همان اندازه ۸ میلیون تن است. خواستن ملت به جو برای ساخت محصولات دامی و طیور حدود ۶.۵ به همان اندازه ۷ میلیون تن و میزان ساخت بین ۲.۵ میلیون تن به همان اندازه ۳ میلیون تن است و خواستن سالانه بین ۳ به همان اندازه ۳.۵ میلیون تن جو برای واردات تامین کننده ما است. ضعیف.

علاوه بر این با اشاره به ذرت، خواستن به ساخت محصولات طیور حدود ۱۰ میلیون تن و سایر مصارف (صنایع) فروکتوز) حدود منصفانه میلیون تن در حالی کدام ممکن است ساخت خانه حدود منصفانه میلیون تن و خواستن به واردات ۱۰ میلیون تن است.

علاوه بر این سرانه بلعیدن روغن در جاری حاضر ۲۳ کیلوگرم در سال است و پیشنهاد وزارت بهداشت {در این} زمینه ۱۳ کیلوگرم است. همراه خود احتساب باند ۸۵ میلیون نفری و بلعیدن سرانه حال، میزان می خواست برای حدود ۲ میلیون تن نفت و میزان نفت تولیدی اجتناب کرده اند موجود در حدود ۱۲۰ هزار تن است.

در جاری حاضر سرانه بلعیدن شکر ۲۶ کیلوگرم در سال است و وزارت بهداشت ۱۴.۵ کیلوگرم را پیشنهاد می تنبل. همراه خود ملاحظه به باند ۸۵ میلیون نفری و بلعیدن سرانه حال، خواستن به شکر حدود ۲.۲ میلیون تن شکر و تولیدات خانه بین ۱.۶ به همان اندازه ۱.۸ میلیون تن است.

سرانه بلعیدن گوشت مرغ در جاری حاضر سالانه حدود ۳۱ کیلوگرم است (در حالی کدام ممکن است تا حد زیادی نهاده های مصرفی نیز وارداتی است). پیشنهاد وزارت بهداشت حدود ۱۷ کیلوگرم، خواستن خانه حدود ۲.۶ میلیون تن و میزان ساخت حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تن است.

در سال ۱۴۰۰ تعدادی از کالای اساسی وارد ملت شد؟

در جدول زیر عمیق واردات ۶ کالا برای ادغام کردن روغن نپخته، دانه های روغنی، آرد سویا، جو، ذرت و گندم آمده است.

بر این مقدمه، در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰، کل تقاضای گزارش واردات برای این شش قلم ۱۶ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۴۰۷ تن بوده و فارکس آنها ۱۰ میلیارد و ۸۱۶ میلیون و ۷۵۸ هزار یورو و ۹ میلیارد و ۹۲۵ میلیون فارکس تامین شده است. قطعا ارزش آن را دارد ۵۹۵ هزار تخصیص ۹ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۷۲۱ هزار یورو و وزن ترخیص ۲۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۳۱۹ تن.

وضعیت خودکفایی در کالاهای اساسی چگونه است؟  یک نقشه شکست خورده 7 سال پیش

تجزیه و تحلیل آمار فوق نماد می دهد کدام ممکن است حتی با اشاره به میزان خوداتکایی محصولات اساسی نیز زاویه قابل قبولی {وجود ندارد} و از آن به بعد این امر نباید مورد ملاحظه قابل توجه قرار گیرد {و همه} عامل اجتناب کرده اند تذکر لوگو و این سیستم نویسی بیش اجتناب کرده اند حرکت گرایی و اجرای دقیق به همین دلیل اجباری است مسئولان ذیربط همراه خود محبوبیت توانمندی های ملت این سیستم را در ابتدا این سیستم ریزی کنند. Rize این این سیستم را به صورت از واقعی و ماهرانه اجرا کنید پس از آن اجرا کنید.