وظیفه ها باید بر ایده مزیت باشد/نیاز رعایت عدالت اسلامی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی عصر یکشنبه در مونتاژ تفسیر قرآن در سخنانی همراه خود تبریک ولادت همراه خود سعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) تصدیق شد: ایشان اجتناب کرده اند سلف بزرگوار شخصی نمونه گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر گران قیمت امام علی. (ص) حک شده بود.

امام حسن مجتبی علیه السلام در هنگام مبایعه نامه فرمودند کدام ممکن است برای بازدید آخرت کنار هم قرار دادن باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گونه ای کنار هم قرار دادن باشید کدام ممکن است برای بازدید آخرت پشیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراضی نباشید: حضرت علی (ع) درود بر او). ) خودش ایستاده، افسوس می خورد کدام ممکن است بارش کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله خوب دلهره آور است است، از تجزیه و تحلیل موشکافانه ای است.

مشاور ولی فقیه در لرستان در یکپارچه سخنان شخصی همراه خود ردیابی به آیه شریفه «خداوند هیچکس را گمراه نمی شود او اجتناب کرده اند راه هدایت خارج است» سخنان شخصی را دقیق کرد.

حجت الاسلام شاهرخی همراه خود ردیابی به مصادیق ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم اظهار داشت: مفسدان فی الارض، منافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروان آنها، افرادی که خوب پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زکات مال شخصی را نمی پردازند، لجاجت به حق، پیروی اجتناب کرده اند هوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی. . انفعال دنیا، سوء استفاده اجتناب کرده اند نعمت های الهی، خیانت در امانت اجتناب کرده اند مصادیق آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید است.

وی در تشریح مجازات ها ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم یکپارچه داد: در آیات ۸۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷ سوره کهف اجتناب کرده اند زبان ذوالقرنین تأکید شده است کدام ممکن است هر کدام ممکن است ایمان آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت صالح انجام داد، بهتر از پاداش برای او محاسبه تبدیل می شود. موضوع سرراست {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تصمیم گیری خواهیم کرد.

مشاور ولی فقیه در لرستان همراه خود تاکید بر اینکه ظلم عذاب دنیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت دارد، تصریح کرد: عذاب دنیا مانع عذاب اخروی نیست، عذاب دنیا معلوم است، با این حال واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت عذاب اخروی است. عذاب اخروی معلوم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایی برای ارزیابی نیست.

حجت الاسلام شاهرخ یکپارچه داد: در عین جاری مسئولیت {همه ما} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر خوب اجتناب کرده اند ما بر ایده وظیفه شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی تحت سلطه اسلامی است کدام ممکن است عدل اسلامی را اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بی عدالتی کشتی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت هنجارهای اجتماعی سرراست است. به خاطر «افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره».

همراه خود ردیابی به آیه ۱۲۴ سوره بذر، جاهلیت در بین پیامبران اجتناب کرده اند جایگاه ویژه ای برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی پیامبر اسلام به شمار {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند برگزیدگان، صالحان، راستگویان، شکیبایان، راستگویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدیقین است. مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودت را پیدا کن به مقام امامت رسید.

مشاور ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: {در این} آیه تاکید شده است کدام ممکن است وقتی خداوند ابراهیم (علیه السلام) را امتحان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند امتحانات دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت، خداوند به او فرمود کدام ممکن است باشی را امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشوای افراد قرار دادم. ، حضرت. ابراهیم علیه السلام فرمود این امامت در عصر ممکن است یکپارچه دارد؟ خداوند متعال می فرماید: عهد امامت به ظالمان نمی رسد، پس انبیا را نیز امتحان می تدریجی.

حجت الاسلام شاهرخ همراه خود دقیق اینکه برای قرارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع ها نیز آزمون مورد نیاز است، یکپارچه داد: حضرت ابراهیم برای حضور در مقام امامت امتحانات را یکی یکی پس دادند.

فرمود: در آیه مذکور تأیید می تدریجی کدام ممکن است دوران امامت به ظالمان نمی رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیاقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار تمایل دارد. پس اجتناب کرده اند درگیری احد نازل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق می تدریجی: افرادی که دعوت پیامبر اسلام را به جهاد همراه خود وجود مجروحیت اجابت کردند.

مشاور ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: بهشت ​​انسان همراه خود شکل است.