پاسپورت ایرانی در رتبه ۱۰۲ جهان قرار دارد
ایران از نظر شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت در رتبه ۱۰۲ جهان قرار دارد و گذرنامه آن امکان سفر بدون ویزا به ۴۳ کشور جهان را دارد. بر اساس رتبه بندی این شرکت در سال ۲۰۰۶، ایران در رتبه ۸۲ قرار گرفت. البته جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ چندین پله بهبود یافته است.