پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن ۱۰۰۰۰ پرس خوب و دنج بین نیازمندان در بالکن در ماه مبارک رمضان


حمید ایراندوست رئیس کمیته کمک امام خمینی (ره) ایوان صبح همین الان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ایلام گفت: در ماه مبارک رمضان همراه خود مشارکت خیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران ۱۰ هزار پرس غذای خوب و دنج طبخ تبدیل می شود. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین مشتریان این شهر گلوله کردن کنید.

وی فروش عرف حسنه انفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه سازی برای مشارکت تا حد زیادی افراد در راه رضای خداوند تواند به شما کمک کند نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز نیت صدقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نذورات مردم را اجتناب کرده اند نیازها مهدویت گفتن کرد. آشپزخانه خوردن

ایوان رئیس کمیته کمک امام خمینی (ره) ذکر شد: افراد نیکوکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرین خیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نذورات شخصی را اهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق شماره ۰۸۴۷۸۸۷۷ در تهیه صبحانه برای نیازمندان مشارکت کنند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید