پدر مهسا امینی و وکلایش در جلسه پزشکی قانونی حضور یافتندوکیل خانواده مهسا امینی: با توجه به سوالات متعدد پزشکان از جمله جراح مغز و اعصاب، متخصص قلب و داخلی، تصاویری که قبل از مرگ مهسا در رسانه ها منتشر شده بود، خونریزی از گوش او را نشان می داد. وی اظهار داشت: عکس ها و شواهد ظاهری حاکی از آن است که این تصادف ضربه شدیدی بوده و ادعای پزشکان کاملا کذب بوده است.