پرداخت های امدادگران مازندران به بخش خصوصی واگذار شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانسید نقی کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای این طرح گفت سلامتی دریای ولایت مشخص شده: طرح سلامتی ۷ اقیانوس از خرداد aimag آغاز هر شهری برنامه ای دارد سلامتی اقیانوس فعال می شود.

وی گفت: متأسفانه شاهد حرکت خودروها در برخی جهات هستیم. رسوب گرفته ما به ساحل می رویم و باید این مشکلات را حل کنیم.

وی در خصوص حقوق امدادگران گفت: بر اساس مصوبه استانداری از این پس بهره برداران و بخش خصوصی باید امدادگران مستقر کرده و به آنها پرداخت کنند.

کریمیان هشدار داد: قانون دو ماه در سال گذشته هنوز حقوق بازماندگان پرداخت نشده است و بخش خصوصی در حال پرداخت حقوق آنهاست که منجر به تمدید پرداخت ها شده است.

ناجی مازندرانی و رئیس هیئت غواصی از مسافران و مردم خواست تا با امدادگران همکاری و ارتباط برقرار کنند.