پروژه های محور دیلم – بهبهان – دیلم – خندیجان فعال است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمود پورداودی بعدازظهر سه شنبه ضمن بررسی روند اجرای باند دوم پروژه دیلم بهبهان و دیلم خندیجان به فعال شدن پروژه باند دوم قطعه اول محور دیلم – بهبهان اشاره کرد. مرحله اول اجرای مربوط به تکمیل پل این قسمت در حال انجام است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار دیلم افزود: این پروژه بر اساس برنامه زمانبندی که پیمانکار داده تا مهرماه به اتمام می رسد.

وی گفت: عملیات گچبری و لایه برداری و کوبیدن سد پروژه راهداری باند ۲ در مسیر دیلم – خندیجان در حال اجراست و در حال حاضر ۷ کیلومتر از این محور ریل گذاری شده است.