پشت صحنه ماجرای “فریب امید از فوتبالیست ایرانی”.
کاپیتان تیم فوتبال امید گفت: دروغ است، بیشتر شبیه یک فاجعه بچه گانه است. اکثر بازیکنان ما در لیگ های بزرگ بازی می کنند و هرگز درگیر این مسائل نبوده اند. اگر بازیکنی بخواهد بازیکن دیگری بیاید و بگوید ببیند چه اتفاقی افتاده است، این یک بازی کامل است و به نظر من نباید دلگرم کننده باشد.