پشت صحنه کارتون "بره ناقلا" (عکس)
برای تصویربرداری این کارتون، فریم به فریم، حرکت کاراکترها و اجزاء صحنه با دست تغییر کرده است. سپس همه این تصاویر را کنار هن چیده اند تا حرکت خلق شود. به این روش، استاپ موشن می گویند.