پل زدن بین توان داخلی و خارجی بخش نفت نیازمند شجاعت و شجاعت در سطح کلان کشور است.
شرایط سیاسی حاکم بر کشور در دهه‌های اخیر همواره کشور را در شرایطی شکننده، ناپایدار و ناپایدار قرار داده است که ۹ شرکت نفتی داخلی را مجبور کرده است حتی به قیمت تاخیر، ریسک استفاده از ظرفیت داخلی خود را بپذیرند. توسعه پروژه ها و از دست دادن فرصت های اقتصادی بانک ها، شرکت ها و فعالان اقتصادی جرأت و ریسک مشارکت در طرح توسعه صنعت نفت را نمی پذیرند و نمی پذیرند.