پنیرهای بولونیا و آمریکا: تغذیه


مدتی در یک قصابی در نیوجرسی کار می کردم. همه قدیمی ترین مشتریان (بیش از 70 سال) فقط بولونیا ، پنیر آمریکایی و لیوروورست خریداری کرده اند. این موضوع است.

من عاشق ساندویچ های بولونیا و پنیر با سس مایونز و خردل هستم … اما من هر روز آن را نمی خورم زیرا می دانم که برای من خوب نیست.

آیا این افراد مسن در نمک نگهداری می شوند؟ چه چیزی می دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید