پهپادهای نظامی مفهومی BAE با سرعت صدها کیلومتر در ساعت ظاهر شدند
پهپاد ۲ مفهومی دو مدل برای محیط های خشکی و آبی خواهد داشت. این محصول همچنین توانایی مبارزه با موشک هوا به سطح کلاس Spear و موشک هوا به هوا کلاس Meteor را دارد. این پرنده با موتور جت کار می کند، اما دمی V شکل دارد.