پوشش ۵G در تمام مراکز استان ها و شهرهای اصلی؛ برنامه ایرانسل برای دو سال آینده


پوشش ۵G در تمام مراکز استان ها و شهرهای اصلی؛ برنامه ایرانسل برای دو سال آینده – گلونی