پژو ۴۰۰۸ مانکن ۲۰۲۳; شاسی بلند برای رقبا همراه خود بنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید (فیلم)


پژو ۴۰۰۸ اولین مدل بدنه پژو کوپه است کدام ممکن است در سال ۲۰۲۳ وارد بازار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیراً به صورت غیر مناسب راه اندازی شد شده است. پژو ۴۰۰۸ همراه خود پلت شکل جذاب شخصی ممکن است رقیبی قادر مطلق برای خودروهای اسپرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلل ecu باشد. {در این} ویدیو همراه خود عملکرد های ظاهری شاسی بلند کوپه شناخته شده می شویم.

به گزارش کاماپرس، مرسدس بنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلا وسایل نقلیه های کوپه ای اجتناب کرده اند این گروه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ساخت فراری پروسانگ در ایتالیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژو ۴۰۰۸ در فرانسه، این انحصار به همان اندازه حدودی آسیب دیده شد. بعد از همه طبق برخی دارایی ها، این خودرو توسط دانگ فنگ در چین ساخت می تواند. به تذکر خواهید کرد خواه یا نه شاهد حضور این مانکن پژو در ایران خواهیم بود؟

تماشای پربازدیدترین ویدیوها:

درمورد : پژو

برای ورود سریعتر: