پیشگیری فارسی من از “فلج ارب” در نوزادان با تشخیص صحیح نوع تولد


گروه بهداشت خبرگزاری فارس علیرغم اهمیت زایمان طبیعی و حمایت های حوزه بهداشت و درمان کشور، برخی از اشتباهات پزشکان و ماماها در زایمان طبیعی آسیب های جبران ناپذیری به مادر و نوزاد وارد می کند. چندی پیش جمعی از بینندگان خبرگزاری «فارس» با ضبط کمپین «جلوگیری از فلج ارب در نوزادان با تشخیص صحیح نوع زایمان» از نهادهای بهداشتی خواستند برای تشخیص زایمان و انجام عمل های طبیعی از پزشکان و ماماهای ماهر استفاده کنند. تحویل. سردبیر این کمپین مطالبات بیش از ۳۵۰ نفر از حامیان این جریان رسانه ای را به شرح زیر ارائه کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از مادران موافق زایمان طبیعی هستند اما از آنجایی که پزشکان و ماماها بر صحت عملکرد پزشکان و ماماها در هنگام زایمان طبیعی نظارت نمی کنند، گاهی آسیب های جبران ناپذیری مانند فلج ارب در حین زایمان رخ می دهد و گاهی برای رفع این مشکل نیاز به ده ها جلسه فیزیوتراپی است. این مشکل که فشارهای عصبی و مالی زیادی را به گروه ها وارد می کند، درخواست می شود تشخیص زایمان زنان زیر نظر ماماها و پزشکان مجرب انجام شود. دکتر.

انتهای پیام/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید