چرا داشتن مقدار زیادی آب گازدار و جویدن آدامس برای بدن هنگام کمبود کالری مضر است؟ : تغذیه


نه من این را نمی گویم ، اگر حفاری کنید شیرین کننده های مصنوعی پیدا خواهید کرد که برای شما مضر نیست. در تعداد زیادی در واقع ، اما همه اینها سادگی است. من به آب زشت معتاد شدم و روزی چند قوطی می گرفتم. آنها خوشمزه ، طراوت و سرو می شوند ، نمی دانم؟ آنها هر چیزی را ارائه می دهند و هر چیزی را راضی می کند.

برخی از فیلم های Layne Norton در مورد شیرین کننده های مصنوعی در سودا را تماشا کنید و خودتان تصمیم بگیرید.

ویرایش: فقط آب زشت من را بررسی کنید و شیرین کننده های مصنوعی یا شکر ندارد ، بنابراین نمی توانید نوشیدنی من را با نوشیدنی خود مقایسه کنید ، اما در مورد هرگونه موادی که در مورد آنها مطمئن نیستید قطعا مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید