چرا فیبر به عنوان کربوهیدرات و کالری محسوب می شود؟ آیا واقعا به شما انرژی می دهد؟ : تغذیه


من چندین بار سعی کردم از زمان افزایش وزن در طول قرنطینه وزن کم کنم و بنابراین کالری را حساب می کنم. فیبر به عنوان یک کربوهیدرات روزانه محسوب می شود ، اما آیا تأثیر کاملاً متفاوتی با کربوهیدرات ها ندارد؟ آیا این استفاده اصلی برای تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر این امر به جذب کالری در افراد دیگر کمک می کند ، چرا آن را 4 کالری در گرم به عنوان کربوهیدرات در نظر می گیرند؟

من نگران محاسبات اشتباه نیستم زیرا فقط کنجکاو هستم. هر گونه دیدگاه قدردانی خواهد شد!

دیدگاهتان را بنویسید