چرا چیلی کن کارن (گوشت گاو چرخ کرده ، لوبیا ، ذرت شیرین …) یک غذای پر کالری است؟ : تغذیه


به دلیل کلمات کلیدی خاصی در عنوان پست ، این یک یادآوری برای کسانی است که با نظرات این پست همراه هستند تا در هنگام پیروی از Reddiquette با دیگران بحث و صادق باشند.

نظرات فقط باید بر علم تغذیه متمرکز باشد. از کلیات ، مفروضات و تضادها با سایر کاربران ، از نظر رژیم غذایی و افراد فرعی خود اجتناب کنید. جنگ رژیم غذایی در اینجا استقبال نمی شودبه نکات خود را بصورت مدنی بیان کنید.

به ناظر اطلاع دهید که نقض آشکار قوانین وجود دارد با استفاده از دکمه گزارش در زیر نظرات مشکل. نظرات را به دلیل مخالفت یا عدم دوست داشتن آنها گزارش نکنید.

من یک ربات هستم و این عمل به طور خودکار انجام می شود. لطفا با تعدیل کننده این subreddit تماس بگیرید اگر س questionsال یا مشکلی دارید

دیدگاهتان را بنویسید