چرا کتو چهره من را تغییر داد. آن را نرم تر و سفیدتر کنید؟ : تغذیه


طرفدار کتو نیست. در واقع این تغییر ممکن است به این دلیل اتفاق افتاده باشد که من از خوردن تمام تنقلاتی که هر روز می خوردم ، دست کشیدم. و می دانید که لیست میان وعده ها یک لیست بزرگ است. احتمالا چرا

2 سال پیش 1.5 ماه کتو کردم. یادم می آید صورتم خیلی ناز شد. خیلی نرم. مثل یه پسر کوچولوی ناز. من دوست ندارم. اما مهم نیست که این یک نشانگر سلامتی باشد

دیدگاهتان را بنویسید