چرا CICO پیش بینی دقیقی برای کاهش وزن است؟فرض کنید دو نفر (فرد A و شخص B) هستند که روزانه 1800 کالری می سوزانند. فرد A دارای کربوهیدراتهای زیادی برای استفاده برای انرژی است و شخص B سوخت ندارد. به یک دلیل ، فرض کنیم شخص A از کربوهیدراتهای موجود برای تمام انرژی خود استفاده می کند و شخص B از ذخیره چربی منحصراً برای انرژی استفاده می کند.

شخص A 625 گرم می سوزاند "مورد" (625 گرم کربوهیدرات x 4 کالری در گرم) ، در حالی که شخص B تنها 300 گرم کالا (300 گرم چربی x 9 کالری در گرم) می سوزاند. با وجود سوزاندن مقدار یکسان کالری ، میزان مصرف جرم بسیار متفاوت است. چگونه می توان این تفاوت جرم را از طریق کالری به طور دقیق تشخیص داد؟

ارسال شده توسط / u / sapphireskyz
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید