چربی گوشت خوک چقدر ناسالم است؟ : تغذیه


از ورزشکاران POV چربی نازک با گوشت خوک چقدر ناسالم است. به عنوان مثال ، من می دانم که ماهی قزل آلا به دلیل چربی های سالم موجود در آن خوشمزه است. بله ، می دانم بستگی به مقدار گوشت دارد. با خود فکر می کنید که آیا بهتر است از گوشت خوک اجتناب کنید یا نه. (بازیکن فوتبال / بازیکن فوتبال)

دیدگاهتان را بنویسید