چند ماده مغذی برای رشد می توان خورد؟هی

حداقل درصد تغذیه روزانه شما برای زندگی بارور چقدر است؟ دریافت 100٪ مواد مغذی مورد نیاز مشخص نیست. آیا نصف خوردن کافی است؟

با تشکر از کمک شما و روز خوبی داشته باشید!

ارسال شده توسط / u / mayberight-maybenot
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید