چه تاثیری کلی دارد ؛ بد غذا خوردن ، یا خوب خوردن؟ : تغذیه


آیا خوردن غذاهای غنی از مواد مغذی بدن افراد ناسالم را سالم تر می کند؟ آیا بد غذا خوردن نسبت به تغذیه خوب برای شما تأثیر کلی بر بدن دارد؟ من در جایی شنیدم که تأثیر تغذیه خوب آنقدر که مردم فکر می کنند زیاد نیست زیرا این غذایی است که بدن به طور معمول می خورد.

دیدگاهتان را بنویسید