چه می شود اگر عزاداری ما تمام نمی شود؟فروید معتقد بود که سوگواری فرآیندی است که باعث جدایی عزاداران از متوفی می شود. برای او عزاداری نوعی ختم است. اما پائولین باس، جامعه‌شناسی که چهار دهه روی سوگ کار می‌کند، استدلال می‌کند که این درک از غم گمراه‌کننده است، زیرا در بیشتر موارد غم هرگز پایان نمی‌یابد و سال‌ها طول می‌کشد. کتاب جدید او، افسانه حاتمه، تلاشی است برای تبیین این نظریه در شرایط دنیای امروز.