چه کالاهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
باید بدانید که بازپرداخت مالیات و هزینه های پرداختی برای کالاها و خدمات معاف فقط برای مودیان عضو سامانه مالیات دهندگان و مشتریانی که با کارت بانکی خرید انجام می دهند، امکان پذیر است. پول را به حساب خرید واریز می کند و به خریدار اطلاع می دهد.