چگونه حقایق تغذیه ای را محاسبه می کنید؟ : تغذیه


آنچه روی برچسب می بینید ناشی از آن چیزی است که سازنده از مواد تشکیل دهنده آن مطلع است. Mars Inc پروتئین / کربوهیدرات / چربی موجود در یک اونس بادام زمینی یا یک اونس شکلات شیری را می داند. آنها فقط حساب را بر اساس پذیرش خود انجام می دهند تا حقایق رژیم غذایی خود را دریابند.

اگر غذای کاملاً جدیدی دارید و می خواهید پروتئین ها / چربی ها / کربوهیدرات های آن را بدانید ، به یک شیمیدان نیاز دارید. برای اندازه گیری مواد مغذی مختلف از تکنیک های مختلفی استفاده خواهید کرد. ممکن است از طیف سنجی برای تعیین میزان نیتروژن و در نتیجه محتوای پروتئین استفاده کنید. برای تعیین میزان چربی می توانید از کروماتوگرافی استفاده کنید. ممکن است برای تعیین تعداد کالری ، همه آن را در محیط داخلی سوزاند.

شیمی یک رشته است که شامل تمام پاسخ هایی است که به دنبال آن هستید.

دیدگاهتان را بنویسید