چگونه شخصاً RDA ویتامین ها و مواد معدنی کلیدی را مورد بررسی قرار می دهید؟ : تغذیه


به نظر می رسد دستیابی به 100٪ هر روز ، به ویژه برای برخی ویتامین ها و مواد معدنی غیرممکن است. چگونه مطمئن می شوید که به مقدار مورد نظر برسید؟ آیا دستور العمل های غنی از مواد مغذی مانند اسموتی را که هر روز می خورید تهیه می کنید؟ چیزی اضافه کردید؟

دیدگاهتان را بنویسید