چگونه یاد بگیریم چگونه با دادن میلیون ها ریال پول نقد مشتریان خود را چند برابر کنیم؟
برندسازی آراد راهی به سوی ثروت است. این شرکت بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه تجارت و بازرگانی دارد. اعتقاد در این مجموعه این است که در تجارت و صادرات ثروت زیادی وجود دارد و دلیل فقیر بودن بسیاری از مردم این است که شغلی که مردم برای امرار معاش انتخاب می کنند، پر رونق نیست.