کارگردان: کلمات "مذاکره" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود اطیابی: در نحوه نظارت به ویژه از سوی عوامل سازمان صدا و سیما رفتار مشکوکی وجود دارد که هدف و هدف آن تخریب این سازمان در چشم مردم است. در کار بازرسی نفوذ کرده اند و روش های بازرسی آنها باعث بی اعتمادی و نفرت از این نهاد شده است.