کتک خوردن مهاجر آفریقایی توسط مرد ایتالیایی / فیلم خشونت آمیز را ببینید
پلیس ایتالیا مردی را در ارتباط با قتل یک فروشنده مهاجر نیجریه ای که تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، دستگیر کرد. فیلم ضرب و شتم این مهاجر آفریقایی توسط مرد ایتالیایی در یکی از خیابان های شلوغ شهر ساحلی سیویتانوا مارکه با استقبال گسترده مواجه شد./ یورونیوز