کدام شرایط / شرایط نیاز به تغذیه بیشتر دارد؟ : تغذیه


اگر بیش از حد کربوهیدرات فرآوری شده (و سایر غذاها) مصرف می کنید ، به تغذیه بیشتری احتیاج دارید.

اگر زیاد می دوید به آهن بیشتری احتیاج دارید. (فعالیتهای زیادی وجود دارد که نیاز به کمی آهن اضافی دارد). بسیار عرق کرده به الکترولیت های اضافی نیاز دارید (پتاسیم ، منیزیم ، سدیم ، 1 مورد دیگر که فراموش کردم)

کار سنگین همچنین نیاز به کمی ویتامین C بیشتر دارد.

اگر مقدار زیادی روی می خورید ، به مس بیشتری نیاز دارید.

اگر زیاد قهوه می نوشید ، به نظر می رسد منیزیم باشد.

بسیاری دیگر وجود دارد …

دیدگاهتان را بنویسید